• Úvod
 • Jak vám mohu pomoci
 • O metodách
 • O mně
 • Meandry
 • Inspirující slova
 • Kontakt
 • Jak vám mohu pomoci

  Z pohledu metod, které v poradně používám, je vlastně jedno, jestli je váš problém emocionální, vztahový, jestli jde o nějaké negativní přesvědčení a nebo je nemocné vaše tělo. Někdy dokonce ani nevíme, co se s námi vlastně děje, hledáme hůře slova, kterými bychom popsali svůj neuspokojivý stav. Abych vám mohl pomoci, jsou důležité vlastně jen tři věci: 1. vaše ochota pro změnu, 2. upřímnost (hlavně sám k sobě) a 3. otevřenost pro nové a neznámé.

  Pokud se opravdu chcete uzdravit a žít lépe, jste ochotni podívat se pravdivě sám na sebe a nebudete se ničemu předem uzavírat a bránit, můžete změnit celý svůj vesmír.

  Osvoboďte se od negativních pocitů a přesvědčení a začněte se pohybovat životem svobodně a s lehkostí.

  Již při první návštěvě můžete pocítit velkou úlevu od těch nejsilnějších a nejvíce stresujících pocitů (strach, hněv, úzkost, bezmoc, frustrace, nenávist, žal, lítost, pocit viny…).

  Po odhalení a rozpuštění hlavních skrytých příčin a vzorců vašich potíží se toho ve vašem životě hodně změní. Můžete žít takový život, jaký chcete, protože s pochopením toho, co způsobovalo problémy a utrpení ve vašem životě, se prostě můžete rozhodnout takové podmínky si už nadále nevytvářet.