• Úvod
 • Jak vám mohu pomoci
 • O metodách
 • O mně
 • Meandry
 • Inspirující slova
 • Kontakt
 • O metodách

  RUŠ. Zkratka pro Rychlá a Účinná změna Skutečnosti. Je to moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda pro současného člověka. Přímočaře řeší skutečné příčiny aktuálních problémů – rychle a úplně. Pomocí této metody se můžete zcela zbavit řady svých potíží během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým efektem.
  Pod vedením terapeuta se klient zaměřuje na vyhledání a odstranění svých negativních programů (přesvědčení, vzorců, bloků), tedy všeho, co člověku způsobuje nepříjemné pocity, stres, starosti a trápení, a brání mu žít šťastný život.
  Během terapie dojde k uvědomění, pochopení, poznání souvislostí, a k odpuštění ostatním i sobě. Cíleným vedením se definují negace, které má klient uloženy v podvědomí (a kterých si často ani není vědom). Následně se tyto negace vyčistí tak, že je klient přestane žít. Úplně a navždy.

  EFT. Je to mezinárodně uznávaná univerzálně léčebná metoda patřící do oboru energetické psychologie. EFT znamená Emotional Freedom Techniques, tedy Techniky emocionální svobody. Metoda vychází z objevu, že příčinou vnímání negativních emocí je narušení energetického systému v těle. Odpor k událostem, které jsou v rozporu s našimi přesvědčeními jak by věci měly být, vytvoří v našem těle bloky, které brání průchodu energie a chovají se jako velké kameny v řece našich životů.
  Změníme-li své pocity, emoce a přesvědčení, změní se celý svět, ve kterém žijeme.
  Metoda EFT používá současné mentální zaměření se na problém (ať už jakýkoliv ) pomocí speciálních frází a afirmací, a jemnou stimulaci a manipulaci energií v meridiánech prostřednictvím poklepů prsty na klíčové body. Tím se uvolňují energetické a mentální bloky a harmonizuje se celý systém tělo – mysl. Pomocí EFT je možné odhalit a rozpustit pravé skryté příčiny životních problémů i nemocí. Sezení bývá velmi zajímavé a někdy také docela zábavné. Přitom je nesmírně efektivní. Dokáže pomoci i tam, kde všechno ostatní selhalo.
  Přímo z EFT vychází Matrix Reimprinting, metoda, s níž můžeme přepsat v paměti i v podvědomí jednotlivé silné stresové a traumatické události z libovolně vzdálené minulosti, tak aby nám v přítomnosti stále neničily náš současný život.
  Technika Matrix Rebirth se používá k tomu, abychom mohli znovu prožít vlastní porod, ale nyní za zcela ideálních podmínek. Tím dokáže změnit základní lidské životní pocity ( láska -bezpečí - přijetí), a tím pochopitelně ovlivnit vše ostatní, co narušuje naše vztahy a štěstí.

  Velmi zajímavá je technika Radikální Odpuštění ( Radical Forgiveness Technique – RFT ), která používá speciální pracovní formulář, který nás krok za krokem vede procesem, na jehož konci je naprosté a radikální odpuštění (komukoliv a čemukoliv) a definitivní opuštění pozice oběti, ve které se tak často z nevědomosti nacházíme.

  Práce s klientem vyžaduje vždy kreativitu a intuici, každé sezení je jiné, k hlavním pracovním metodám přidávám podle potřeby cokoliv z toho, co jsem se během života naučil a prožil, a co může být v daný okamžik užitečné.

   

  Oblasti použití technik EFT a RUŠ

  Emoce, pocity ( traumata, strachy, fobie, hněv, smutek, stud, nenávist, tréma, pocit viny, lítost, bolest ze ztráty, závislosti, beznaděj …)

  Myšlenkové vzorce, negativní přesvědčení ( nejsem dost dobrý, nezasloužím si, nejsem hoden lásky, mám smůlu, jsem slabý, bezbranný, neatraktivní, musím mít vše pod kontrolou….)

  Fyzické nemoci ( neutralizace negativních emocí a přesvědčení má dalekosáhlý efekt při mizení tělesných symptomů a zdravotních potíží )

  Více informací o metodách:
  www.eft-ahc.cz, www.emofree.com, www.matrixreimprinting.co.uk, www.radicalforgiveness.com, www.karelnejedly.cz